Afspraak maken? 0546 672 303

Uw Rechten

Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. Daarvoor moet men elkaar als gelijken behandelen en moet men duidelijke afspraken maken. Zowel u als de fysiotherapeut zijn gehouden gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

De fysiotherapeut heeft de plicht u duidelijke informatie te geven over het voorgestelde onderzoek en behandeling. De fysiotherapeut zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is te verstrekken aan de fysiotherapeut. Alleen dan kan de fysiotherapeut u een goede behandeling bieden.

De fysiotherapeut respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

U mag van de fysiotherapeut een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de fysiotherapeut met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn zoals de behandelend arts.

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een fysiotherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de fysiotherapeut te respecteren.

De fysiotherapeut houdt een dossier bij met gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier.

Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een fysiotherapeut.

Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de fysiotherapeut. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de KNGF of bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.

Wat de klachtregeling voor u inhoudt, kunt u hier uitgebreid nalezen in de folder ”Een klacht over uw fysiotherapeut”  Op de praktijk vindt u ook exemplaren van deze folder.

Verdere informatie vindt u in de folder ” Uw rechten als patiënt” uitgegeven door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).