Afspraak maken? 0546 672 303

Fysiotherapie in de Thuiszorg

In onze praktijk kunt u terecht voor Fysiotherapie in de Thuiszorg. Dit is een zorg vernieuwend initiatief in de fysiotherapie. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig, u kunt met uw klachten rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht.

Voor wie?

De werkzaamheden richten zich op “kwetsbare” mensen met problemen in de thuissituatie zoals ouderen, (chronisch) zieken, terminale patiënten en mensen die weer thuiskomen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Fysiotherapie in de Thuiszorg.

Het doel van de fysiotherapie in de Thuiszorg is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar omgeving te laten functioneren. Daarbij richt de fysiotherapeut zich op factoren als behoud van zelfstandigheid, valpreventie, functionele revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven. De thuiszorgfysiotherapeut komt op afspraak bij de mensen, die met deze kwetsbare situaties te maken hebben, aan huis. Bij complexere zorgvragen vindt overleg plaats met andere hulpverleners om tot een goede zorgafstemming te komen. Vaak zijn de huisarts, thuiszorg en ergotherapeut hierbij betrokken.

Bij welke problemen?

De Fysiotherapeut in de Thuiszorg kan ingeschakeld worden bij/voor:

  • Kwetsbare balans in de thuissituatie: redden cliënt en mantelzorger het nog alleen thuis? Ondersteunen/verbeteren van functionele activiteiten.
  • Valpreventie: als cliënt gevallen is, bang om te vallen of wankel te been is. Risico-inventarisatie, herwinnen zelfvertrouwen, balanstraining, advies/aanschaf van loophulpmiddelen.
  • Mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijkse bewegingen zoals transfers, opstaan/gaan zitten, traplopen. Reactiveren bij inactiviteit. Slechte conditie of spierverzwakking.
  • Mantelzorgondersteuning: de zorg is fysiek te zwaar voor mantelzorger.
  • Terminale cliënten: houdingsadviezen, transfers, pijnbestrijding, oedeem, ademhaling, ontspanning.
  • Ontslag uit ziekenhuis: controle op veiligheid, leefomgeving en mobiliteit, voortzetting van Behandeling/revalidatie en bevorderen van zelfredzaamheid.
  • Opname-indicatie voor het verpleeghuis.
  • Voor de thuiszorgverleners: advies bij transfers/verzorging/hulpmiddelen wanneer de zorg fysiek te zwaar wordt.