Afspraak maken? 0546 672 303

Uw ervaring

Vragenlijst ervaringen met fysiotherapie

Fysiotherapie Den Ham vraagt uw toestemming om deel te nemen aan een onderzoek naar uw ervaringen met de geleverde fysiotherapeutische zorg. Wat houdt dit onderzoek in?

CQ-index Fysiotherapie

Fysiotherapie Den Ham heeft ervoor gekozen om uw ervaring te meten middels de CQ-index Fysiotherapie. De afkorting CQi staat voor Consumer Quality Index en is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De CQ-Index Fysiotherapie is ontwikkeld en gevalideerd door het Zorginstituut Nederland en bedoeld om de kwaliteit van zorg rond fysiotherapeutische behandelingen te meten vanuit het perspectief van de patiënt.

Inhoud van het onderzoek

De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende thema’s. Zo wordt u gevraagd naar uw ervaringen ten aanzien van de informatievoorziening, bejegening, participatie en therapietrouw en  verwachtingsmanagement van het behandelproces. Ook wordt gevraagd naar een algemeen oordeel over uw fysiotherapeut en naar een aantal van uw achtergrondkenmerken.

Waarom meedoen?

Fysiotherapie Den Ham gebruikt de vragenlijst om in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering(en) mogelijk zijn. Uw ervaring is dus belangrijk om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarnaast nemen steeds meer zorgverzekeraars het uitzetten van de CQi-meting op in de hun voorwaarden van het contract dat zij sluiten met Fysiotherapie Den Ham. De resultaten worden gebruikt om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende praktijken.

Online meting

Het betreft een online onderzoek via het internet. Wanneer u toestemming geeft voor deelname ontvangt u een uitnodiging voor deelname via uw e-mailadres. Heeft u geen internet, maar wilt u wel uw mening geven? Fysiotherapie Den Ham biedt de mogelijkheid een schriftelijke vragenlijst te ontvangen.

Toestemming voor deelname

Uw fysiotherapeut dient u te vragen of u wenst deel te nemen aan de vragenlijst. Heeft u zonder uw toestemming een vragenlijst ontvangen, dan kan er sprake zijn van een misverstand. U kunt dan contact met ons opnemen.